Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Kosten verwantschapsonderzoek

Een standaard autosomaal DNA‑onderzoek of Y‑chromosomaal DNA‑onderzoek (bv. voor genealogisch onderzoek) kost per te onderzoeken biologisch materiaal (bv. wangslijmvlies, bloed, nagels of haren) € 300,‑ exclusief 21% btw.

De aanvrager is verplicht de kosten te voldoen ongeacht of uit het aangeleverde materiaal een DNA-profiel gegenereerd kan worden.
Deelfacturen zijn niet mogelijk.
Na betaling van de factuur streeft het FLDO er bij een standaard verwantschapsonderzoek naar binnen 4‑6 werkweken het rapport uit te brengen (uitzonderingen hierop zijn bespreekbaar).

De kosten voor een onderzoek met ander biologisch materiaal (bv. bot/gebitselementen) of voor een onderzoek met een andere vraagstelling dan hierboven beschreven kunnen afwijken van het genoemde bedrag en zijn na te vragen bij het FLDO. Ook kan de onderzoekstermijn hierbij langer zijn dan 6 werkweken.

Het FLDO berekent € 150,- euro exclusief 21% btw administratiekosten als de aanvrager het verwantschapsonderzoek wil beëindigen nadat dit door het FLDO geaccepteerd is.

Onderzoek is uitsluitend mogelijk na telefonisch overleg.