Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Verwantschapsonderzoek:

Vernietigen onderzoeksmateriaal:

Voor zover bij de indiening van de aanvraag daarover niets is overeengekomen, vernietigt het FLDO het biologisch materiaal, c.q. de restanten daarvan na onderzoek, overeenkomstig de eigen voorschriften. D.w.z. één maand na het rapporteren van het onderzoek wordt het biologisch materiaal vernietigd. Alleen op schriftelijk verzoek, onder vermelding van het FLDO-dossiernummer, kan het FLDO uw materiaal aan u retourneren. Na twee jaar zal het papieren dossier worden vernietigd en de digitale gegevens uit ons systeem worden verwijderd.