Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Wetenschappelijk onderzoek

Het FLDO heeft tot doel nieuwe moleculair biologische ­technieken te ontwikke­len, welke de herkenning van individuen optimaliseren. Deze technieken zijn niet alleen toepasbaar voor onderscheiding van menselijke individuen, maar kunnen ook worden geoptimaliseerd voor onderscheiding van niet-humane organismen.

Artikelen:

Artikel 1 (volgt nog) 

Artikel 2 (volgt nog) 

Artikel 3 (volgt nog)