Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

  
 

Over het FLDO:

Introductie

FLDO staat voor Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek.
Het laboratorium maakt deel uit van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en is een onderdeel van de afdeling Humane Genetica (HG). Het FLDO verricht sinds 1994 (contra-expertise) DNA-onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds 1994 is het FLDO voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd. Deze zijn terug te vinden op de website van
de Raad voor Accreditatie (RvA) onder accreditatienummer
RvA TESTEN L198.

De kennis en expertise op het gebied van forensisch DNA-onderzoek wordt breed uitgedragen, onder andere door publicaties, het geven van onderwijs en voordrachten.

Alle medewerkers van het FLDO hebben een geheimhoudings-
verklaring ondertekend en hun DNA-profielen zijn in een eliminatiebestand opgenomen.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens normen, standaarden en regels die uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

Het laboratorium verbetert voortdurend de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem.