Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Klachtenprocedure

Het FLDO streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige resultaten te leveren, afgestemd op de behoeften van de klant.

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde diensten van het FLDO. Wij stellen het op prijs als u uw klacht, opmerking of suggestie eerst met ons bespreekt. Als u na dit overleg niet tevreden bent, dan kunt u, o.v.v. uw dossiernummer, een schriftelijke melding indienen bij het FLDO, postzone S5-P LUMC, Postbus 9600,
2300 RC Leiden.
.

Het FLDO zal uw melding in behandeling nemen. U krijgt altijd een reactie over de afhandeling. De melding wordt behandeld volgens de procedure van het FLDO. Deze procedure is een belangrijk medium om de kwaliteit van de dienstverlening binnen het FLDO te verbeteren.