Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Kwaliteitssysteem

Het FLDO werkt onder een kwaliteitssysteem dat voldoet aan
NEN-EN-ISO/IEC 17025. Sinds 1994 is het FLDO voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd. Deze zijn terug te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie onder accreditatienummer
RvA TESTEN L198.

Door een regelmatige beoordeling van het kwaliteitssysteem en terugkoppeling in het geval onvolkomenheden geconstateerd worden, worden, waar mogelijk, corrigerende maatregelen genomen om het systeem te verbeteren.