Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:

Disclaimer

Er wordt gestreefd de verstrekte informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat het FLDO dan ook vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Het FLDO kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de via deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van het FLDO anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Het FLDO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.