Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Achtergrond van het DNA-onderzoek

Welke DNA-systemen gebruikt het FLDO?

Het FLDO gebruikt voor een DNA-onderzoek, afhankelijk van de vraagstelling, verschillende DNA‑systemen, te weten: autosomale Short Tandem Repeats (STRs) en Y‑chromosomale STRs (alleen voor verwantschap in de mannelijke lijn). Voor specifieke vraagstellingen is er daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van Y‑chromosomale Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) en het mitochondriaal DNA (mtDNA).

Het FLDO bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd. Soms worden meerdere technieken gecombineerd.

In alle gevallen streeft het FLDO naar een zo groot mogelijke zekerheid. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens normen, standaarden en regels die uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.