Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Wetenschappelijk onderzoek

Het FLDO heeft tot doel nieuwe moleculair biologische technieken te ontwikkelen, welke de herkenning van individuen optimaliseren. Deze technieken zijn niet alleen toepasbaar voor onderscheiding van menselijke individuen, maar kunnen ook worden geoptimaliseerd voor onderscheiding van niet-humane organismen.

Artikelen:

P. Dieltjes et al. A sensitive method to extract DNA from biological traces present on ammunition for the purpose of genetic profiling. Int J Legal Med 175 (2011) p.597-602. 

A.A. Westen et al. Comparing six commercial autosomal STR kits in a large Dutch population sample. Forensic Sci Int Genet 10 (2014) p.55-63. 

A.A. Westen et al. Analysis of 36 Y-STR marker units including a concordance study among 2085 Dutch males. Forensic Sci Int Genet 14 (2015) p.174-181.  

K.J. van der Gaag et al. Massively parallel sequencing of short tandem repeats-Population data and mixture analysis results for the PowerSeqTM system. Forensic Sci Int Genet 24 (2016) p.86-96.  

J. Hoogenboom et al. FDSTools: A software package for analysis of massively parallel sequencing data with the ability to recognise and correct STR stutter and other PCR or sequencing noise. Forensic Sci Int Genet 27 (2017) p.27-40.  

K.J. van der Gaag et al. Short hypervariable microhaplotypes: A novel set of very short high discriminating power loci without stutter artefacts. Forensic Sci Int Genet 35 (2018) p.169-175.  

P. de Knijff. From next generation sequencing to now generation sequencing in forensics. Forensic Sci Int Genet 38 (2019) p.175-180.